Mededeling 2021-3

SW-Handicaps

SW-handicaps zijn bepaald adh van de ingestuurde opgaveformulieren. Zonder SW-opgave wordt SW bepaald door de Wedstrijdcommissie. Hierover is geen verhaal mogelijk.