Contactregistratie

Alle boten zijn verplicht een contactregistratieformulier in te vullen en op te sturen naar de Organisatiecommissie. Je kunt het formulier HIER downloaden.

Deelnemende boten dienen uiterlijk 2 september het digitale contactregistratieformulier in te vullen en op te sturen. Eventuele wijzigingen tijdens het weekeind moeten aan het Wedstrijdkantoor worden doorgegeven.
Deze informatie wordt tot 21 september bewaard en dan onherroepelijk vernietigd. 
Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden de gegevens doorgegeven aan de instantie(s) voor bron- en contactonderzoek. In geen geval gebruikt de organisatie van de Pampus Regatta deze gegevens voor andere doeleinden.

Boten waarvan geen of onvolledig ingevuld formulier is ontvangen, worden zonder verhoor gescoord als DSQ.